جوک بسازیم تا توسعه نیابیم

روز جمعه سوم بهمن نخستین «رویداد تد ایکس نقش جهان» در اصفهان برگزار شد. همایش‌هایی که با عنوان «رویداد تد» در کشورهای زیادی در جهان برگزار می شود، هدفش ارایه ایده‌های جدید به شیوه ای جذاب در زمانی کوتاه (حداکثر ۱۸ دقیقه)‌ است. درباره رویداد جهانی تد (TED) و نیز درباره تد ایکس (TEDx) نقش جهان در این سایت اطلاعات کاملی آمده است.
من هم در نخستین «رویداد تد ایکس نقش جهان» سخنرانی ای داشتم با عنوان «جوک بسازیم تا توسعه نیابیم» که البته به اشتباه نوشته بودند «جوک بسازید تا توسعه نیابید». در این سخنرانی من طیفی از جوک‌ها را که از لطیفه شروع می شود و نهایتا به شایعه و برچسب زنی ختم می شود به صورت جوک های سفید و سیاه دسته بندی کردم. جوک های قومیتی، نژادی،‌ مذهبی، جنسیتی و جوک هایی که شخصیت‌های افراد را هدف قرار می دهد جزء جوک های سیاه دسته بندی می شوند. هدف این بود که نشان دهم چگونه جامعه ای که به سوی تولید انبوه جوک های سیاه می رود دارد فرایند توسعه خود را تخریب می کند و سرمایه های خود را نابود می کند. جامعه ای که دست به تولید انبوه جوک می زند به مثابه جامعه ای است که دست به تولید و مصرف انبوه افیون می زند. همه از مصرف آن لذت می برند ولی نهایتا هویت و عقلانیت و خلاقیت آن جامعه در اثر مصرف افیون نابود می شود. تولید انبوه جوک سیاه به مثابه سم به تدریج در بدن جامعه رسوب می کند تا آن که آن را از پای درآورد.
سعی می کنم متن کامل سخنرانی را در آینده در این جا منتشر کنم. فعلا خبر و خلاصه این سخنرانی را که ایسنا منتشر کرده است و البته اندکی هم غیردقیق تنظیم شده است در پیوند زیر ببینید:


http://isfahan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=35614

اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران

انتشار نسخه کامل کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران»

 

در اردیبهشت ۱۳۹۲  جلد اول نسخه دیجیتال کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» را منتشر کردم. از آن زمان تاکنون علاقه مندان زیادی  پیگیر تهیه جلد دوم بوده اند.  اکنون تصمیم گرفته ام که نسخه کامل (شامل جلد اول و دوم) را یک جا به صورت دیجیتال منتشر کنم.

به زودی روش تهیه نسخه کامل در همین جا اعلام خواهد شد.

آخرین مطالب