انتشار نسخه کامل کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران»

اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران

در اردیبهشت ۱۳۹۲  جلد اول نسخه دیجیتال کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» را منتشر کردم. از آن زمان تاکنون علاقه مندان زیادی  پیگیر تهیه جلد دوم بوده اند.  اکنون تصمیم گرفته ام که نسخه کامل (شامل جلد اول و دوم) را یک جا به صورت دیجیتال منتشر کنم.

به زودی روش تهیه نسخه کامل در همین جا اعلام خواهد شد.

آخرین مطالب